GSM. +372  5827 6565

Sakramendid meie kirikus

· Ristimise Sakrament
Meelespea neile, kes soovivad saada ristitud või olla ristivanemad


· Laulatuse Sakrament
Sakramendiks ettevalmistamine ja selle toimumine

Laulatus: tunnistajad ja Salajane Laulatus.
Keda võib kutsuda Laulatuse tunnistajaks ja millised on tunnistajate kohustused? - Kas tohib salajas kõikidelt abielluda?

· Võidmise Sakrament

Sakrament, milles keha võidakse õliga ja haigele kutsutakse Jumala Õnnistuse, mis ravib vaimseid ja füüsilisi raskusi.

· Leinatalitus

Matus- on matusetalitus, mida täidab preestr, lihtsas keeles nimetatakse leinatalituseks, laulude külluse pärast.


· Sõiduautode, eluaseme, ristikese pühitsemine. Sakramendi teenus kodus.